Frågor och svar

Några svar på vanliga frågor om akupunktur:

Vad innebär en akupunkturbehandling?

Med hjälp av en detaljerad intervju om ditt problem och ditt generella hälsotillstånd kommer vi fram till en diagnos. Tung- och pulsbilden är viktig för att bekräfta diagnosen.

Det används allt från 2-14 nålar per behandling.

Tid och antal behandlingar

Förstagångskonsultation med intervju och behandling tar vanligtvis 1,5 – 2 timmar. Uppföljande behandlingar tar ca ½-1 timme.

Vid akuta besvär kan det räcka med 2 – 6 behandlingar. Vid kroniska besvär får man räkna med mer än 10 behandlingar. Det er vanligt med behandling 1-2 gånger per vecka, och mer sällan vid underhållsbehandling.

Hur känns det att få akupunktur?

De flesta känner ett litet stick när nålen sätts på plats. Andra känner ingenting. Akupunkturnålen är på rätt plats när det uppstår en nålkänsla, ” de Qi” som kineserna kallar det. Denna känsla beskrivs som en sprängande-, tryck- och nummenhetskänsla. Ibland som tandvärk. En del tycker att denna känsla är lite ovan. Det ska inte göra ont när nålen sitter på plats.

Är akupunktur farligt?

Patienten kan i enstaka fall ett litet blått märke där nålen har suttit, till följd av små blödningar i området. Denna blödning stoppas med hjälp av lite bomull, inom loppet av några sekunder. Akupunktören använder bara engångsnålar.

Akupunktörer som är medlem i Svenska Akupunktur Föreningen följer stränga regler när det gäller försvarlig behandling av patienter.

När kan akupunktur användas?

Vanliga patientgrupper är bl a:

 • Allergi
 • Astma
 • Bihåleinflammation
 • Depression
 • Förkylning
 • Hudlidelser, eksem och acne
 • Impotens
 • Infertilitet
 • Ledsmärta
 • Luft i magen
 • Mag- och tarmlidelser
 • Menstruationssmärter
 • Migrän/huvudvärk
 • Musarm
 • Nack-/Skuldersmärter
 • Övergångsbesvär
 • Cirkulationsproblem
 • Stress
 • Sömnbesvär
 • Sårläkning
 • Tennisarmbåge
 • Underlivsbesvär
 • Urinvägsbesvär
 • Utbrändhet
 • Viktproblem
 • Tinnitus/öronvärk