Vad är akupunktur?

Akupunktur är en 5000 år gammal kinesisk behandlingsform. Ordet akupunktur kommer från de två latinska orden acus = nål, spets, och punktur = punktera, sticka. Akupunktur har blivit den internationella benämningen på den gamla kinesiska behandlingsmetoden, även om det är ett västligt ord. ZHEN JIU heter metoden på kinesiska, som betyder att sätta nålar och ge värme.

Det finns över 400 punkter på varje kroppshalvdel, och alla punkterna ligger på specifikt definierade meridianer (energibanor).

Intresset för akupunktur har de sista åren ökat i både Sverige och världen övrigt. Fler och fler patienter väljer akupunktur för att bli av med, lindra eller förebygga besvär av olika slag.

Akupunktur är en gammal kinesisk behandlingsform som genom både lång erfarenhet och modern medicinsk forskning har visat sig att vara en effektiv behandlingsmetod med få biverkningar.

I kinesisk medicin ser man på kroppen som en helhet bestående av en rad olika vitala organ och energibanor (meridianer) som binder ihop organen. I detta kretslopp ska energin (qi) strömma fritt och harmoniskt. Detta är en förutsättning för en god hälsa.

Det är olika faktorer som kan påverka genomströmningen av qi, t ex vill en obalans mellan aktivitet oh vila, värme och kyla, fel kost, långvariga nedtryckta känslor, emotionella chock osv kunna leda till att energin antingen stannar upp eller ”löper amok”, och sjukdom och smärta är ett faktum.

Avsikten med att använda nålar och andra verktyg som t ex koppning och brinnande moxa, är att få energin till att flyta genom kretsloppet igen, så att den kan utföra sina funktioner och bl a ge näring till de vitala organen och skydda kroppen mot yttre hälsoskadliga faktorer. Akupunktur stimulerar kroppens egna läkningsprocesser.

Akupunkturens smärtlindrande effekt är väl dokumenterat, vid den så kallade spinala och thalamiska portteori och vid att akupunktur stimulerar egenproduktion av bland annat endorfin. Andra ämnen som blir frigjort – t ex serotonin – förklarar en del av den positiva effekten som akupunktur kan ha på patienters psykiska tillstånd.

Forskning har också påvisat hur akupunktur stimulerar bildandet av ämnen lokalt som påverkar utvidgandet av blodådror, och därmed förbättrar den perifera cirkulationen. På så sätt blir genomblödningen i muskulaturen bättre och akupunktur fungerar därför också muskelavslappnande.

Forskning visar också hur akupunktur stimulerar immunsystemet och har en rad olika hormonella effekter – t ex kan akupunktur harmonisera menstruationscykeln, påverka tarmen och blåsans funktion etc.